הוגה הדעות הימני: העולם קורס באשמת ההורמונים משברים כלכליים, מלחמות ותיאוריות על התחממות גלובלית — וגם הומוסקסואליות, טבעונות ופמיניזם — נובעים בכלל ממחסור בטסטוסטרון. כך, בכל אופן, מאמינים בתנועה הליברטריאנית רועי צ’יקי ארד 01.10.2015  Haaretz Interview   בחודש הבא תתקיים במרכז “אוסטרו־סומליה” בדרום תל אביב הופעה של אחד ההוגים הימנים המעניינים הפעילים היום. רועי ברזילי,… Read More


Gregoire Canlorbe,  Institut Coppet septembre 16, 2015 Argumentaires Roy Barzilai is an independent scholar, who studied both Ayn Rand’s philosophy of Objectivism and Rivka Schechter’s philosophy of language, rooted in the Hebrew Bible. The synthesis of Rand’s Aristotelian philosophy, and the biblical creed of ethical monotheism provides profound insights into the ideas that shaped the… Read More


This week I am excited to review a book by Roy Barzilai, author of one of my favorite philosophical/sociological works: The Objective Bible: Western Civilization’s Struggle for Philosophic Liberation from a Herd-Mentality and Pagan Mysticism. In his new book, The Testosterone Hypothesis: How Hormones Regulate the Life Cycles of Civilization, Roy advocates a more modern… Read More


The Testosterone Hypothesis - Book Mockup

    New Book makes case that testosterone is the key biological factor that drives the engine of human culture and history. THE TESTOSTERONE HYPOTHESIS:  How Hormones Regulate the Life Cycles of Civilization is Roy Barzilai’s next provocative book, following last year’s release of THE OBJECTIVE BIBLE: Western Civilization’s Struggle for Philosophic Liberation from a… Read More


“Roy Barzilai has managed to provide philosophically, socially, and religiously interested readers with an absolutely fascinating piece of literature. In my humble opinion, The Objective Bible has fully deserved the attention it has received in the academic world, and encourage all who find this topic interesting to read it. As Barzilai, himself, points out, Western… Read More


Faith and reason: the Singularity from a biblical perspective Since the Garden of Eden, when man first ate from the fruit of the Tree of Knowledge, to the collapse of reason during the Dark Ages, to the Enlightenment and the Age of Reason, to the modern day of information technology, man’s mind has functioned in… Read More


The Objective Bible - Book Mockup

If we want to know the future of the United States, the Hebrew Bible conveys the secret to its origins, its foundations, and its destiny. Is the modern United States repeating the tragic history of ancient Israel? The twelve tribes of Israel walked with God during the two-century period of the Judges and rose to… Read More


Wikipedia defines Religion as: Religion is an organized collection of beliefs, cultural systems, and world views that relate humanity to an order of existence. Religion is associated with faith and blind following, whereas science is empirical and based on observation, objective evidence and reason. So how can faith-reason and the corresponding religion-science dichotomies be reconciled?… Read More